ArchĂ­vum

Támogatás a nők vállalkozásinditásához

2011-11-15

Női mentorok – Támogatás a nők vállalkozásindításához


Brüsszel, 2011. november 15. Az Európai Bizottság ma indít útjára egy új mentori hálózatot azzal a céllal, hogy a know-how és a tapasztalatok megosztására révén támogassa a női vállalkozókat. Európában az önfoglalkoztatók csupán 34,4 %-a nő. A fenti arány növelése érdekében sikeres üzletasszonyok nyújtanak majd segítséget olyan nőknek, akik kettő-négy évvel ezelőtt alapítottak vállalkozást. A mentorok konkrét tanácsokkal fogják támogatni ezeket az új vállalkozókat abban, hogy hogyan vezessék és építsék fel vállalkozásaikat e kezdeti, kritikusnak számító szakaszban, továbbá segítik őket a szükséges egyéni, szociális készségek („soft skills") elsajátításában és felkészítik őket feladataikra. A hálózat 17 európai országra fog kiterjedni, és 170 mentor részvételével működik majd.

A vállalkozói életforma jól illeszkedik a nők társadalmi szerepvállalásához, mivel lehetővé teszi a szakmai és a magánélet rugalmas összeegyeztetését, főként a munkaidő és a munkavégzés helye tekintetében. Továbbá sok nő, aki a gazdasági válság következtében elveszítette munkáját, képességeit és ismereteit kamatoztatva saját vállalkozást indíthatna, és saját maga teremthetne munkahelyet magának.

Antonio Tajani, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos, az Európai Bizottság alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „A gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés terén kétségkívül a nőkben rejlő kreativitást és vállalkozói lehetőségeket használjuk ki legkevésbé. E téren előrehaladásra van szükség Európában. Válság idején nem engedhetjük meg magunknak, hogy elhanyagoljunk egy ilyen lehetőséget. A női vállalkozók körének bővülésével a nők gazdasági helyzete is javul, ami segíti a növekedést.”

További információk:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/ambassadors/index_en.htm

 

Előzmények

 

A mentorok kiválasztása

Mentorok azok a női (vagy férfi) vállalkozók lehetnek, akik kis- vagy középvállalkozás tulajdonosaként és vezetőjeként legalább ötéves személyes tapasztalattal rendelkeznek és tudatában vannak azoknak a sajátos kihívásoknak, amelyekkel a női vállalkozóknak szembe kell nézniük, készek önkéntes alapon megosztani tudásukat és szakmai ismereteiket (know-how) legalább két mentorálttal, valamint vállalják, hogy legalább egy éven keresztül rendszeresen találkoznak velük.

A mentorok rendszeresen találkoznak mentoráltjaikkal, megbeszélik velük a vállalkozásvezetéssel kapcsolatos napi és stratégiai kérdéseket, segíti őket a szükséges tudás és készségek elsajátításában, a magabiztosság megszerzésében és a megfelelő gondolkodásmód kialakításában. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a mentorok nem rendelkezhetnek gazdasági érdekeltséggel a mentoráltjaik által vezetett vállalatokban.

A női vállalkozók által képviselt potenciál a gazdasági növekedés és az állásteremtés szolgálatában:

 

Az USA-ban a Women Presidents’ Organisations (a női vezetőket tömörítő szervezet) közzétette a legújabb adatokat a női tulajdonossal/vezetővel rendelkező 50 leggyorsabban növekvő észak-amerikai vállalkozásról. A lista élén álló 50 vállalkozás 2010-ben összesen 4,1 milliárd $ bevételre tett szert (ez átlagban vállalatonként 82,7 millió $-t jelent) és együttesen 24 650 főt foglalkoztatott (2011-re előrevetítve ez 557 főt jelent vállalkozásonként).
Az Egyesült Királyság kormánya 2008-as WES-jelentése (a női vállalkozókat támogató európai hálózatról szóló jelentés) szerint a vállalkozásokban való részvétel terén a nők jelentik a leginkább alulreprezentált csoportot. Az Egyesült Királyság 4,7 millió vállalkozásának csupán 15 %-a rendelkezik többségi női vezetéssel, és.ha a nők és a férfiak azonos arányban indítanának vállalkozásokat, minden évben további 150 000 új vállalkozás létesülne az országban. Ha az Egyesült Királyságban a női vállalkozók száma utolérné az Egyesült Államokban vállalkozó nők számát, 900 000-rel több vállalkozás működne az országban.
2008-ban Svédországban 131 000 vállalkozás élén állt nő, összbevételük meghaladta a 35 milliárd €-t is, összesen mintegy 358 000 alkalmazottat foglalkoztattak, és több mint 6 milliárd €-t fizettek ki bér és fizetés formájában dolgozóiknak.
A nők másként vezetik vállalkozásaikat, mint a férfiak, ezért kifejezetten a nők támogatását szolgáló intézkedésekre van szükség
Először is a nőknél egy vállalkozás indításakor a családi körülmények többet nyomnak a latba (a nők 61 %-ával szemben a férfiaknak csak 49 %-a gondolkodik így). Alaposan mérlegelik a siker lehetőségét és tüzetesen megvizsgálják az összes lehetséges buktatót, mielőtt otthonukat biztosítékként és/vagy a család megtarkítását a vállalkozásindításhoz tőkeként használnák, .
Másodsorban, ha egy nő új vállalkozásba kezd, a legtöbb esetben megtartja a korábbi állását, és egy ideig párhuzamosan folytatja a két tevékenységet: ez értékelhető úgy is, hogy a nők elővigyázatosabbnak a férfiaknál és jobban fel vannak készülve a kudarc lehetőségére is.
Harmadsorban a nők a férfiakhoz viszonyítva hosszabb próbaidőszak után vesznek át már működő vállalkozásokat, miután megismerkedtek a vállalkozás tevékenységével (például ha öröklés vagy az üzleti partnertől való válás vagy különválás révén jutnak a vállalkozáshoz).
A negyedik érv a finanszírozásra vonatkozik: a nők által indított vállalkozások tőkeigénye alacsonyabb szintű és kevesebb saját tőkével rendelkeznek, mint a férfiak által indított vállalkozások.
Végül pedig a nők vállalkozásai esetében alacsonyabb, de kiegyensúlyozottabb mértékű növekedés figyelhető meg, mint a férfiak által vezetetteknél. Ez gyakran jelenti azt, hogy a kudarc esélye is kisebb.

 

A női vállalkozókat támogató mentorok hálózata egyike az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag 2011. évi felülvizsgálata során javasolt fellépéseknek. A hálózatban az alábbi 17 ország vesz majd részt: Albánia, Belgium, Ciprus, Egyesült Királyság, Görögország, Hollandia, Írország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország, Montenegró, Olaszország, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország.

A program az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.

Tetszőleges tartalom...

x

Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT


Jelen Jogi Nyilatkozat a www.mentor-net.hu internet címen elérhető weboldalon (a továbbiakban: weboldal) publikált tartalomszolgáltatás igénybevételének felhasználói feltételeit tartalmazza.

1./ A tartalomszolgáltatás során felhasználónak minősül a weboldal megtekintője, használója, illetőleg aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó a weboldal szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételeket.

2./ A MAG Zrt. bármikor jogosult a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a lényeges módosításról rövid felhívás formájában a weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

3./ A MAG Zrt. a weboldalon megjelentetett információkat folyamatosan figyelemmel kíséri és minden ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy az adatok és információk mindig aktualizálva szerepeljenek az oldalon. A MAG Zrt. azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az információk pontosságát, teljességét garantálni nem tudja, ezért nem vállal felelősséget a weboldalon elérhető információk és egyéb anyagok tekintetében. A MAG Zrt. nem tartozik továbbá felelősséggel azon esetleges károkért, melyek jelen oldal használatából vagy használhatatlan voltából, üzemzavarából, működésre képtelen állapotából erednek, illetve a feltüntetett adatok illetéktelen megváltoztatásából, rendszerhibából vagy számítógépes vírusból keletkeznek.

4. / A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége a MAG Zrt.-t illeti meg, kivéve, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – ez utóbbi esetben az egyéb közlésnek megfelelően kel eljárni.

5./ A weboldalon közölt bármely információ kizárólag a forrás megjelölésével használható fel. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program) csak a MAG Zrt. előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető Törvénykönyv (1978.évi IV. törvény), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. törvény), illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megfelelő paragrafusainak. A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a weboldal tartalmától eltérő célra. A MAG Zrt. engedélye nélkül a weboldal bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

6./ A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a Felhasználó merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint kereskedelmi forgalomba hozatalára.

7. / A weboldal által nyújtott valamennyi szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a MAG Zrt. jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként rendeltetésellenesen veszi igénybe a szolgáltatást, a MAG Zrt. jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait előzetes értesítés nélkül törölni.

8./ A weboldal szolgáltatásainak igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége vagy mulasztása által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, valamint egyéb következményért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó köteles a MAG Zrt.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a MAG Zrt.-t a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9./ A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom (a www.mentor-net.hu-tól eltérő tartalom) nem áll a MAG Zrt befolyása alatt, így e tartalmakért a MAG Zrt semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a hivatkozást a MAG Zrt törli vagy módosítja.

10. / A Felhasználó valós adatainak (név, e-mail cím) megadásával feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Felhasználó a Hírlevél fogadását bármikor letilthatja.

11./ A weboldal ”fórum” rovatában megjelenő, a Felhasználók által szerkesztett információk, ajánlatok, felhívások, tájékoztatók, továbbá a Felhasználók által a ”fórum” rovatban megjelenített egyéb tartalmak tekintetében a MAG Zrt. minden felelősséget kizár. A MAG Zrt. fenntartja a jogot a hozzászólások illetve a Felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. A MAG Zrt. fenntartja a jogot a Felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

12./ A szolgáltatás egyes elemei – így különösen a weboldalon működő, Felhasználók közötti fórum – csak regisztrációval (név, telefonszám, e-mail cím megadásával) vehetők igénybe. A Felhasználó a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat köteles szolgáltatni. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztráció nem teljes és hiánytalan, illetve nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

13./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A MAG Zrt. kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

 

x

Adatvédelem

ADATVÉDELEM

1./ A Felhasználó a weboldal használata során, azzal egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a weboldalon elhelyezett űrlapok kitöltésével, regisztrációval, illetve a hírlevél megrendelése útján történik. A Felhasználó a weboldal látogatásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatokat szolgáltasson a MAG Zrt. számára, és egyben tudomásul veszi, hogy a weboldal egyes részei, alkalmazásai használatának feltétele a vonatkozó személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információkat nem adja meg, úgy tudomásul veszi, hogy esetlegesen nem fér hozzá a weboldal bizonyos részeihez.

2./ Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, továbbá információk közvetlen szolgáltatása (pl. hírlevél küldése).

3./ A MAG Zrt. kijelenti, hogy a Felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

4./ A MAG Zrt. a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A MAG Zrt. a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

5./ Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.


6./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, azokkal összefüggésben keletkezett vagy azokkal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a MAG Zrt.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

x

Regisztráció a rendezvényre

MENTOR-NET konferencia
2013. május 16 csütörtök

A rendezvényről bővebb információ és regisztráció az Aktuális menüpont alatt, vagy jelentkezés közvetlenül IDE kattintva.
x